thomas logo

info@thomax-vzw.be   |   thomax   |   thomas & maxx   |   langer thuis - niet alleen

Thomas en Maxx
 

 

Project ‘Langer thuis - niet alleen’

Omschrijving

Het project ‘langer thuis – niet alleen’ is een project van thomax vzw met als doel uit te klaren hoe mensen met een beperking langer thuis kunnen wonen door de buurt te betrekken.

In het project bouwt thomax vzw een buurtnetwerk op dat er voor zorgt dat de centrale persoon, in dit voorbeeld Thomas als huisbewoner ‘langer thuis, niet alleen’ kan blijven wonen. Hij heeft het Smith-Magenis syndroom. Hierdoor is hij voortdurend en levenslang afhankelijk van Anderen.

Het huis moet een voorbeeldhuis worden voor andere personen met een bijzondere zorgvraag, hun medebewoners en het netwerk. Vrijwilligers, buurtbewoners, de centrale zorgbehoevende inwoner en zijn professionele hulpverleners, moeten vlot gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimtes voor ontmoetingen en ondersteuning.

Voor de opstart van het buurtnetwerk werd, mede dankzij de middelen van de ‘Burgerbegroting’ van district Antwerpen, beroep gedaan op netwerkversterkende experten (LUS vzw), interim-studenten en vrijwilligers, om het proces van de opbouw van zo’n buurtnetwerk te begeleiden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met vertrouwde hulpverleners en het netwerk van Thomas.
Aan het einde van dit thomax-project voorziet thomax vzw een verslag zodat andere projecten kunnen gebruik maken van de opgedane kennis. Dit verslag is beschikbaar vanaf eind 2018.

De verkregen middelen werden ook ingezet om een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping (38m²) van Anselmostraat 76, 2018 Antwerpen te verbouwen. Zo is een deel van de woonruimte omgebouwd tot een vergaderruimte, is er een beschikbaar gastentoilet, en een kleine Atelier-keuken die door buurtbewoners, gastgezinnen, verenigingen, vrijwilligers en studenten, buurtvriendelijk en netwerkversterkend kunnen worden gebruikt. Daarnaast kan ook de rustgevende stadstuin worden ingezet, naargelang de vraag van mensen die zich voor dit project willen engageren en de mogelijkheden van het gezin van Thomas.

Om het buurtnetwerk op te bouwen werd methodisch geëxperimenteerd met buurttafels om de ruimere buurt te betrekken. Een verbindingsmoment tussen de deelnemers aan de buurttafels, hulpverleners, studenten en vrijwilligers was een volgende stap.
Onder de deelnemers waren ook twee vrijwilligers met een beperking uit de buurt. Een groepje netwerkversterkende studenten verzorgden een bescheiden nieuwjaarsreceptie. Er werden nieuwsgierige bezoekers ontvangen, gepaste activiteiten uitgeprobeerd en contacten en goede ideeën uitgewisseld.

Een succesvolle activiteit rond Thomas en kleuters van een derde kleuterklas uit de buurt, is lopende. Stap voor stap wordt er gewerkt aan een duurzaam verhaal.

Naast deze concrete activiteiten, vormt zich stilaan een duidelijk kader om het gebruik van de ruimtes optimaal in te zetten, de wekelijkse planning op te maken, ideeën en buurtcontacten te verzamelen… Dit allemaal passend op maat en op het ritme van wat Thomas daarbij zelf ook (aan)kan.

NIEUW

Sinds juli 2017 waren de door thomax-vzw aangepaste ruimtes toegankelijk en werden ze stapsgewijs in gebruik genomen door betrokkenen die de evolutie in de gaten houden. Vanaf het voorjaar 2018 wordt (met open deuren) meer campagne gevoerd en kan men op woensdagen doorlopend van 11:00 – 17:00 terecht tijdens het onthaalmoment, of op afspraak.
Buurtbewoners zijn welkom voor een praatje, een kopje koffie en om te bekijken of hun ideeën een plek kunnen krijgen in het huis. “Een goed idee? Breng het mee!”

De Foyer en de Atelier-keuken kunnen reeds door buurtbewoners gebruikt worden, voor vergaderingen, school- en groepswerkjes voor kinderen en leerlingen, studieruimte voor studenten, door jeugdbewegingen om iets voor te bereiden, om er concrete activiteiten te doen, te spelen, er een lees- of krantenclub te organiseren, kleine herstelwerkjes of bureauwerk te doen, knutselen, breien,…. alles wat kan maken dat ontmoetingen en verbindingen bijdragen aan het ontwikkelen van netwerkversterkende buurt, waarin mensen zoals Thomas langer thuis kunnen blijven wonen, maar niet alleen!

De Atelier-keuken, uitgerust met enkele basisbenodigdheden, biedt ook de mogelijkheid om er te picknicken, een lunchmeeting te houden of een inclusief feestje te bouwen. De huisbewoners hebben ook een stille gastentuin ;-)
Je kan het zo gek niet bedenken, alles wat huiselijk, gezinsvriendelijk, kleinschalig en “Thomas inclusief “is!
Afspraken en vragen over het gebruik van de ruimtes ‘Foyer’ en ‘Atelier-keuken’ kunnen op maat gemaakt worden tijdens de woensdagse ‘onthaal-dag’ tussen 11:00 en 17:00.

Thomas zorgt voor het enthousiaste onthaal van een groeiend buurtnetwerk!
Voor meer info bel naar de onthaallijn +32 475 66 75 78
of mail naar info@thomax-vzw.be


Wat loopt en wat geweest is…

Buurttafels

Een buurttafel is een gezellige avond tussen buren waar men op zoek gaat naar talenten & krachten van de buurt. Tijdens de voorbije buurttafels leerden we dat buren uit de wijk zeer betrokken zijn op hun naaste buren, maar de buren van een beetje verder vaak niet kennen. Gemeenschappelijke interesses werden ontdekt en plannen werden gemaakt om met die interesses aan de slag te gaan. Zo bleek (ook uit de buurttafels die er zijn geweest) dat een whiskyproeverij in de ene straat, en zingen in een koor in een andere straat, de grootste gemene delers waren. Wandelen, reizen en kunst, waren thema’s die zeer regelmatig terugkwamen tijdens de gesprekken in de buurttafels.

Heel wat buurtbewoners blijken te zorgen voor (klein)kinderen en/of ouders en dat maakt dat hun engagement naar de buurt vooral in dat kader gezien kan worden. Burenhulp wordt regelmatig gegeven waar het nodig is.

Een buurttafel organiseren? Laat het ons weten via: info@thomax-vzw.be of bel naar de onthaallijn +32 475 66 75 78

Een verbindingsmoment

Op 8 december 2017 kwamen een aantal deelnemers van de buurttafels, vrijwilligers, familieleden en medewerkers van Thomas samen om verder na te denken over mogelijke koppelingen tussen mensen, plekken en ideeën uit de buurt en interesses van Thomas.

De deelnemers leerden Thomas en zijn “thuis-huis” met de verbouwde ruimtes kennen en gingen in gesprek met elkaar. Zo groeide die avond het idee om Thomas al eens te laten kennismaken met kleuters van de derde kleuterklas van Sint-Ludgardis. Eén van zijn dromen kon misschien worden waargemaakt.  

Er werd nog verder gedacht en uitgewisseld, wat allemaal mogelijk is in het thuis-huis waar hij woont en zich duurzaam veilig voelt. Vervolgoverleg en operationele plannen werden nadien door de deelnemers uitgewerkt, nu ten volle gebruikmakend van de ruimtes Foyer en Atelier!  

Naar school

Sinds januari 2018 gaat Thomas om de 2 weken een halve dag naar de kleuterschool. Dankzij het verbindingsmoment en het enthousiasme van Ursula!

Ursula is o.a. juf op Sint-Ludgardisschool en buurtbewoonster die deelnam aan en buurtafel en nadien ook zelf een buurttafel organiseerde. Sindsdien gaat Thomas tweewekelijks helpen in de derde kleuterklas. Het bleek al snel een win-win-win-situatie. Zowel Thomas, de kinderen en juf Ursula verrijken elkaar en groeien mee naar een inclusieve en zorgzame buurt. De kleuters leren omgaan met iemand met een beperking, Thomas is tevreden dat hij op school welkom is en stelt nu ook de meerwaarde van zijn aanwezigheid vast. Op 16 maart 2018 kwamen de kleuters Thomas’ 32ste verjaardag vieren. Ze brachten cadeautjes, hun interesses en aandacht voor de huisbewoner mee. Het werd een heuse ontdekkingstocht door het thuis en door het speelgoed van Thomas, met pannenkoeken en volksdansjes in de Foyer en Atelier.

De vriendjes van de klas waren de eersten die de volgende weken konden genieten van de ‘onthaal-dag’ op woensdag. Zij werden in de 2e helft van maart als eersten uitgenodigd om met hun broertjes, zusjes en hun ouders of grootouders te komen spelen met Thomas.

Ondertussen hebben we ook een eindverslag. Lees het hier

 

‘Langer thuis, niet alleen’ van thomax vzw werd mogelijk door de financiering van de van district Antwerpen.

 

f Langer thuis, niet alleen

info@thomax-vzw.be
rekeningnummer:
BE28 7360 1765 9320

thomax vzw | Maatschappelijke zetel: De Costerstraat 37 - 2140 Borgerhout | BTW: 0632.947.665